Strona główna >> Rysunki techniczne >> Rysowanie elipsy

Rysowanie elipsy
Autor: Yazid91

Aktualizajca grafik: 19.03.2013r by Jaffar

Przy budowie naszego modelu, czasem występuje problem naszkicowania elipsy. Ostatnio zauważyłem pytanie: "jak narysować równą elipsę?" Z racji, że uczę się w zawodzie technik budownictwa i miałem taki przedmiot jak rysunek budowlany postanowiłem napisać ten prosty poradnik.


Istnieją trzy sposoby, aby narysować dokładną elipsę

Sposób I
Po narysowaniu dużej osi AB i małej CD zataczamy dwa łuki z punktu przecięcia osi O: jeden o promieniu |AO| i drugi o promieniu |CO|.
Z punktu O prowadzimy dowolny promień przecinający dwa okręgi w punktach E i F.
Z punktu E prowadzimy prostą równoległą do małej osi, a z punktu F prostą równoległą do dużej osi. Punkt przecięcia prostych to jeden z punktów obwodu elipsy.

Postępując dalej w ten sposób otrzymamy pozostałe punkty elipsy które łączymy za pomocą krzywików (dostępne w każdym papierniczym w cenie ok. 2~4zł za komplet, czyli 3 sztuki).
Radzę prowadzić te promienie dość gęsto przez co mamy więcej punktów i łatwiej jest narysować idealną elipsę.

Sposób II (prosty i bardzo szybki)
Elipsę możemy narysować gdy mamy dużą oś AB oraz ogniskowe F1 i F2.
W ogniskowe wbijamy szpilki, pineski, gwoździe itp. Następnie zakładamy na nie nitkę tworzącą obwód zamknięty, którego długość jest równa sumie długości dłuższej osi i odległości ognisk, tj. |AB|+|F1F2|.
Teraz tylko bierzemy ołówek i za pomocą nitki rysujemy elipsę.

Sposób III
Mając dane osie AB i CD kreślimy z punktu O okrąg o promieniu |AO|. Przetnie on przedłużenie osi a punktach C1 i D1.
Następnie rysujemy romb ABCD, z punktów C i D kreślimy okręgi o promieniu |CC1|=|DD1|, przetną one romb w punktach E, F, G, H.
Rysujemy symetralne odcinków AE, FB, BH, GA. Na przecięciach symetralnych powstają punkty O1, O2, O3, O4.
Owal otrzymamy rysując:
- z punktu O1 łuk o promieniu |O1A| od symetralnej b do symetralnej a (powstaje łuk LI)
- z punktu O4 łuk o promieniu |O4C| od symetralnej a do symetralnej d (powstaje łuk IJ)
- z punktu O2 łuk o promieniu |O2B| od symetralnej d do symetralnej c (powstaje łuk JK)
- z punktu O3 łuk o promieniu |O3D| od symetralnej c do symetralnej b